Naše športovisko ponúka svojim návštevníkom možnosť zahrať si bowling a to prostredníctvom dvoch vybudovaných bowlingových dráh značky EUROBOWLING. Záujemcovia sa musia telefonicky vopred objednať. Vstup do priestorov bowlingu je výlučne po prezutí sa do špeciálnej bowlingovej obuvi. Bowlingová obuv vám bude zadarmo poskytnutá na recepcii centra.

 

                     PORIADKOVÉ PRAVIDLÁ  BOWLINGU

 • Bowling sa môže hrať výlučne len v bowlingovej špeciálnej obuvi.
 • V bowlingovej obuvi sa nepohybujte po celom športovom areáli ale len v hracích priestoroch bowlingu, ohraničených páskou na podlahe.
 • Počas trvania Vašej hry sa môžete po areáli pohybovať jedine v návlekoch, ktoré dostane od obsluhujúceho personálu.
 • Vašu obuv si počas hry uschovajte v poličke.
 • Mimo areálu, v exteriéri, na parkovisku sa pohybujete po prezutí.
 • Väčšie tašky a iné os. veci si prosím odkladajte v šatni v uzamknuteľnej skrinke.
 • Za stratu os.vecí nezodpovedáme. Cenné veci si odložte za barovým pultom u obsluhujúceho personálu.
 • Sledujte si čas a dobu trvania hry, pretože aj napriek vyhradenej hodinovej taxe, sa prístrojovým počítačom ráta čas hrania na minutáž.
 • Nerozlievajte nápoje po zemi. Udržujte poriadok.
 • Technickú poruchu treba ihneď ohlásiť obsluhujúcemu personálu.
 • Nedotýkať sa riadiacich spínacích gombíkov na bočnej strane panela!
 • Buďte pripravený pristúpiť k dráhe hneď, ako na Vás príde rad.
 • Pamätajte, že hráč napravo má vždy prednosť.
 • Ak hodí naľavo stojaci hráč guľu pred Vami, nechajte ho hrať ako prvého.
 • Zostaňte na svojej rozbehovej ploche. Hneď ako Vaša guľa zasiahne kolky, odíďte z rozbehovej dráhy.
 • Druhý hod môžete hádzať až po úplnom postavení zostávajúcich kolkov. Inak sa kolky zamotajú a hra sa preruší.
 • Správajte sa disciplinovane a bowlingovú guľu hádžte len po dráhe nie mimo nej. Vyhodenie guľy mimo dráhy sa trestá vysokou peňažnou pokutou a okamžitým ukončením hry!
 • Neprekračujte čiaru hodu.
 • Naučte sa prehrávať a buďte ohľaduplní k súperom a víťazovi.

 

Pravidlá bowlingu

Jedna partia bowlingu sa skladá z 10 hier – Každá hra sa skladá z dvoch hodov, okrem prípadu, keď je prvým hodom zrazených všetkých desať kolkov – STRIKE – Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 0 až 9 kolkov, získavate za každý zrazený kolok 1 bod – Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 10 kolkov – SPARE, získavate 10 bodov plus bonifikáciu, ktorá je rovná počtu bodov dosiahnutých prvým hodom v nasledujúcej hre – Ak zrazíte v jednej hre prvým hodom všetkých desať kolkov – STRIKE, získavate 10 bodov plus bonifikáciu, ktorá je rovná počtu bodov dosiahnutých oboma hodmi v nasledujúcej hre – Ak dosiahnete SPARE v poslednej desiatej hre, máte nárok na jeden dodatkový hod. Ak dosiahnete v poslednej hre STRIKE, získavate dva dodatkové hody