V mesačných intervaloch v priestoroch nášho tenisového centra pripravujeme spoločensko-zábavnú akciu – vedomostný kvíz.

Na kvíze sa môže zučastniť tím s minimálnym počtom 4, maximálne 6 hráčov. Veková hranica neexistuje. Štartovné je 1€ na osobu, ktoré sa kumuluje v spoločnom banku. Bank má šancu rozbiť víťazný tím daného kvízu. Víťaz okrem iného určuje nosnú tému jedného kola budúceho kvízu. Na konci série uskutočnujeme tzv. kvíz kvízov, kde sa dozvieme celkového víťza, ktorým sa stáva tím s najvyšším počtom nazbieraných bodov za celé obdobie. Sériu ukončujeme vždy pred letom.

Prihlasovanie a bližšie informácie na tč 0915 615 815