Antukový kurt číslo 6 každoročne v prípade nízkych teplôt zalievame a premieňame na prírodné klzisko. Vyžaduje si to niekoľko dňové denné a nočné polievanie na vytvorenie súvislej vrstvy tak, aby bolo umožnené verejné korčuľovanie nie len pre návštevníkov Tenisového centra ale aj pre obyvateľov Slovenskej Ľupče a širokého okolia. Vďaka finančnej podpore z Obecného úradu v Slovenskej Ľupči a obetavej práci Jozefa a Mateja Stankovcov sa tak môžeme tešiť verejnému korčuľovaniu zadarmo.

Po 18-tej hodine a po vopred dohodnutom termíne, je možné si ľadovú plochu rezervovať s umelým osvetlením, napríklad na hokejové zápasy alebo tréningy.

Už tradičným sa stáva januárový hokejový turnaj Memoriál Miroslava Stanka, ktorého sa zúčastňujú tímy zo širokého okolia a vytvorí sa tak celodenná super partia a akcia.

Napísali o nás:

Natočili o nás: