Ku každej spoločenskej akcii pristupujeme individuálne podľa požiadaviek klienta. Na základe vašich predstáv pripravujeme jedlo, prispôsobujeme formu stravovania, štýl stolovania, zabezpečenie hudby atď.

Bližšie info, objednávky a rezervácie: na tč