Tenisové centrum v Slovenskej Ľupči začalo písať svoju históriu v roku 1994, kedy uviedlo do prevádzky najskôr 3 a potom ďalšie 2 antukové dvorce. V neskoršom období sa rozhodlo a pristúpilo k výstavbe pevnej krytej haly s dvomi dvorcami a spoločenských priestorov spolu s barom, šatňami, toaletami a potrebným zázemím. Výstavba sa ukončila a zimná tenisová sezónna začala v roku 2005. V roku 2011 sa priestory centra opäť rozšírili a priniesli tak svojim zákazníkom možnosť zahrať si bedminton v novej bedmintonovej hale s dvomi dvorcami, vyskúšať lezeckú stenu, zahrať si bowling alebo posedieť v novovzniknutých spoločenských priestoroch.