TENIS 

letná sezóna 2022 (platnosť od 1.5.2022)

                                             vonkajšie kurty           8,-€  /hod/kurt

                                             permanentka             70,-€/10 hodín

                                             krytá hala                    12,-€/hod/kurt

    

BEDMINTON  

                                                  1  hod                         8,- €

                                                 permanentka            70,- € /11 hod

BOWLING

                                                do 16:00 hod             8,-€/hod/dráha

                                                po 16:00 hod             10,-€/hod/dráha

                                                po 20:00 hod             12,-€/hod/dráha 

LEZECKÁ STENA                         1 hod             8,-€/hod