TENIS 

letná sezóna 2021 (platnosť od 1.5.2021 do 15.10.2021)

                                              vonkajšie kurty           8,-€/hod/kurt

                                                  permanentka          70€/10hod

                                                                  hala          12,-€/hod/kurt

    

BEDMINTON  

                                                  1  hod                         6,- €

                                                11  hod (perm.)        60,- €

BOWLING

                                                do 16:00 hod             6,-€/hod/dráha

                                                po 16:00 hod             8,-€/hod/dráha

                                                po 20:00 hod          10,-€/hod/dráha 

LEZECKÁ STENA                             1 hod             6,-€/hod